Nieuws

Woning bezichtigen? Denk aan de onderzoeksplicht!

Wie een huis wil kopen, heeft een onderzoeksplicht. Jij bent ervoor verantwoordelijk om zo goed mogelijk te onderzoeken wat de staat van de koopwoning is. Het gaat hierbij om de staat van het onderhoud, maar ook of er bepaalde verplichtingen bij het huis horen. Door de volgende 5 vragen te stellen, krijg je een goed beeld van het huis.

Vraag 1: Hoe goed is het huis onderhouden?

Het onderhoud controleren is in de eerste plaats een kwestie van kijken. Hoe zien de kozijnen en het houtwerk eruit? En de muren en het plafond? Zie je vochtplekken? Dan is het handig te vragen waar die vandaan komen. De verkoper heeft een mededelingsplicht en moet gebreken die hij kent melden en hij moet eerlijk antwoord geven op jouw vragen. Als je serieus geïnteresseerd bent, dan kun je achter eventuele andere gebreken komen met een bouwkundige keuring.

Vraag 2: Zijn er juridische verplichtingen?

Er kunnen bepaalde verplichtingen bij het huis horen. Deze verplichtingen zoals erfdienstbaarheden, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen staan meestal in de eigendomsakte. Je buurman mag bijvoorbeeld door jouw tuin naar zijn voordeur lopen. Dat heet een recht van overpad. Kijk hier goed naar in de eigendomsakte van de huidige eigenaar.

Vraag 3: Wat staat er in het bestemmingsplan?

Natuurlijk kijk je ook naar de wijk als je een huis koopt. Voel je je daar thuis? En veilig? Controleer daarom ook welke plannen de gemeente heeft met de wijk. Die staan vastgelegd in het bestemmingsplan.

Vraag 4: Is de grond schoon?

Op bodemloket.nl kun je bekijken wat er bekend is over eventuele verontreiniging van de grond. Je kunt ook terecht bij de gemeente voor informatie.

Vraag 5: Is er sprake van erfpacht?

Als de grond in erfpacht is uitgegeven word je geen eigenaar van de grond, maar erfpachter. Je betaalt een vergoeding voor het gebruik van de grond.

 

Bron: VEH