Om het risico op misbruik van de woning te verkleinen, kun je de volgende checklist gebruiken:

  • Laat de huurder zich legitimeren met een origineel legitimatiebewijs, en niet met een kopie hiervan.
  • Zorg ervoor dat degene die gescreend wordt dezelfde persoon is als degene die de sleutel haalt en het contract tekent.
  • Accepteer nooit contante betalingen.
  • Vraag om een werkgeversverklaring. Het is aan te raden om ter controle de werkgever (op een vast nummer) te bellen (zelf opzoeken op de website van de werkgever).
  • Controleer de laatste drie loonstroken en de rekenafschriften waar de laatste drie keer het salaris op is gestort. Mocht je dit te veel vinden, vraag dan in ieder geval naar een recente loonstrook met een bankafschrift waarop het salaris is gestort. Zorg ervoor dat de huur vanaf dit banknummer op jouw rekening wordt gestort.
  • Maak met de huurder de afspraak dat je de woning geregeld mag komen controleren.
  • Zorg dat de elektriciteitsaansluiting op naam van de huurder komt te staan.
  • Je kunt de huurder vragen zich in te schrijven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA).
  • Verhuur niet als je geen goed gevoel hebt bij de huurder. Vermoed je desondanks dat er illegale praktijken plaatsvinden in de verhuurde woning, waarschuw dan de politie.