Nieuws

Vergunning verplicht voor woningverhuur in Rotterdam

De gemeente Rotterdam voert deze maand de verhuurdersvergunning in om misstanden op de woningmarkt te voorkomen. Zonder deze vergunning mag de verhuurder de woning niet verhuren. Als een verhuurder zich niet aan de regels houdt, kan de gemeente een dwangsom van 10 duizend tot 25 duizend euro per overtreding opleggen. Uiteindelijk kan de verhuurdersvergunning worden ingetrokken.
Op verschillende plekken in Rotterdam is sprake van misstanden zoals overbewoning, intimidatie, woon- en adresfraude, discriminatie, woonoverlast en uitbuiting van huurders. Sommige verhuurders en verhuurmakelaars vragen extreem hoge huurprijzen en onderhouden de woning niet goed. Ook kan sprake zijn van illegaal gebruik van een woning, bijvoorbeeld door hennepteelt.

Met de verhuurdersvergunning wil de gemeente verschillende overtredingen in één keer aanpakken in plaats van alleen te handhaven op losse overtredingen. Ook moet de vergunning preventief werken.

Verhuurders van woningen waar eerder misstanden zijn geweest, krijgen een waarschuwing en de kans om de misstanden op te lossen. Als dat niet gebeurt, wijst de gemeente de woning aan en moet de verhuurder een vergunning aanvragen. Zonder deze vergunning mag de verhuurder de woning niet verhuren. Bij het verkrijgen van een vergunning wordt de verhuurder gecontroleerd op het naleven van de voorwaarden.

Start in Carnisse
De gemeente start als aangekondigd met deze pilot in de wijk Carnisse, omdat daar veel problemen op de verhuurmarkt zijn. Uit onderzoek (2019) blijkt bijvoorbeeld dat 64 procent van de huurders te veel huur betaalt. Afhankelijk van de resultaten kijkt de gemeente of de verhuurdersvergunning daarna in de hele stad wordt ingezet.

Lees ook: Rotterdam gaat ingrijpen bij misstanden door particuliere verhuurders
De gemeenten Schiedam en Groningen werken al met een vergelijkbare verhuurdersvergunning.

Bron: Rijnmond

Open chat