Over de totstandkoming van de opdracht en het herroepingsrecht.

Een opdracht aan Huizenbalie geldt als gegeven zodra de opdrachtgever deze digitaal/elektronisch heeft gegeven, bestelling en betaling heeft geplaatst, via de website van Huizenbalie: www.huizenbalie.nl
Door het plaatsen van de opdracht, lees ook bestelling, verklaart u als opdrachtgever dat u kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en het herroepingsrecht en dat u instemt met de werkwijze van Huizenbalie.

Herroepingsrecht

U heeft als consument de mogelijkheid om de overeenkomst met HUIZENBALIE, wanneer deze langs elektronische weg tot stand is gekomen, zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende viertiendagen ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst, dag dat de bestelling is geplaatst bij www.huizenbalie.nl. Om gebruik te maken van dit herroepingsrecht dient u een duidelijke email of brief te sturen naar Huizenbalie waarin u aangeeft de overeenkomst te ontbinden. Als u een bedrag vooruit heeft betaald zal Huizenbalie dit bedrag binnen 30 dagen na herroeping restitueren onder aftrek van de kosten voor de al geleverde op bestelde diensten en producten door Huizenbalie, bijvoorbeeld een v-bord, fotografie, Nen2580 en plattegronden. Zijn er nog geen producten en/of diensten besteld binnen de herroepingstermijn dan wordt het volledige bedrag gerestitueerd
In verband met het herroepingsrecht vraagt Huizenbalie u bij het plaatsen van de opdracht “ik ben me er van bewust dat ik af zie van mijn herroepingsrecht”
Als u akkoord gaat vervalt het herroepingsrecht direct en kan Huizenbalie direct voor u aan de slag. Als u dat niet aangeeft dan zal Huizenbalie eerst 14 dagen wachten met de uitvoering van de opdracht dat is de duur van het herroepingsrecht.

Algemene voorwaarden en opdracht tot dienstverlening:

Algemene voorwaarden verkoop

Algemene voorwaarden verhuur

Algemene voorwaarden overige diensten en producten