Nieuws

Huis bezichtigen? Denk aan de onderzoeksplicht

Wie een huis wil kopen, heeft een onderzoeksplicht. Jij bent ervoor verantwoordelijk om zo goed mogelijk te onderzoeken wat de staat van de koopwoning is. Het gaat hierbij om de staat van het onderhoud, maar ook of er bepaalde verplichtingen bij het huis horen. Door de volgende 4 vragen te stellen, krijg je een goed beeld van het huis.

Vraag 1: Hoe goed is het huis onderhouden?

Het onderhoud controleren is in de eerste plaats een kwestie van kijken. Hoe zien de kozijnen en het houtwerk eruit? En de muren en het plafond? Zie je vochtplekken? Dan is het handig te vragen waar die vandaan komen. De verkoper heeft een mededelingsplicht en moet gebreken die hij kent melden en hij moet eerlijk antwoord geven op jouw vragen. Als je serieus geïnteresseerd bent, dan kun je achter eventuele andere gebreken komen met een bouwkundige keuring.

Vraag 2: Zijn er erfdienstbaarheden?

Wat als jouw droomhuis op een stuk grond staat dat je moet ‘delen’? Ben je daartoe bereid? Een huis kan namelijk komen met een erfdienstbaarheid; iemand anders mag gebruikmaken van de grond, al is die persoon niet de eigenaar. Je buurman mag bijvoorbeeld door jouw tuin naar zijn voordeur lopen. Dat heet het recht van overpad. Zulke erfdienstbaarheden staan meestal geregistreerd bij het Kadaster, maar de verkoper moet ze ook aan je melden.

Vraag 3: Is er een kettingbeding?

Een kettingbeding is een ‘doorgeefverplichting’. Als de woning wordt verkocht, moet de nieuwe eigenaar hetzelfde doen of laten. Dat kan een verkoopregulerende bepaling zijn, zoals een anti-speculatiebeding. Dit houdt in dat je een woning bijvoorbeeld niet binnen 10 jaar mag doorverkopen om winst te maken.

Vraag 4: Wat staat er in het bestemmingsplan?

Natuurlijk kijk je ook naar de wijk als je een huis koopt. Voel je je daar thuis? En veilig? Controleer daarom ook welke plannen de gemeente heeft met de wijk. Die staan vastgelegd in het bestemmingsplan.

Bron: VEH