Huurcontract woning

59,99

Hoe dit document te gebruiken 

De documenten kosten tussen € 1,98 en € 59,99

De Huurovereenkomst ingevuld te worden met alle relevante informatie. De overeenkomst geeft de mogelijkheid om de volgende (optionele) onderwerpen te bevatten:

  • Een gedetailleerde beschrijving van hetgeen dat wordt verhuurd
  • De staat van het verhuurde op moment van oplevering
  • De bestemming van het verhuurde
  • De huurperiode bij bepaalde tijd/de begindatum bij onbepaalde tijd
  • De specificatie van de huurprijs en de eventuele exclusieve rekeningen en kosten
  • Regels in het huis

Na het invullen van de Huurovereenkomst dient deze te worden getekend door de Huurder en de Verhuurder. Vervolgens krijgen beiden een exemplaar van de getekende overeenkomst.

Toepasselijk recht