Nieuws

Een wooncoöperatie is een organisatie van bewoners die samen hun woningen beheren en bezitten.

Een wooncoöperatie is een organisatie van bewoners die samen hun woningen beheren en bezitten.

Een samenwerkingsverband
De wooncoöperatie is niet een totaal nieuw fenomeen, maar wel helemaal van deze tijd. Wooncoöperaties kunnen namelijk bijdragen aan meer goede huurwoningen in het middensegment in onze steden. Een wooncoöperatie heeft geen winstoogmerk, maar dient de woonbehoeften van de huurders. Het dagelijks bestuur van de coöperatie ligt bij de bewoners. Zo zijn de belangen van de huurders ten allen tijde geborgd.

Behoefte aan goede huurwoningen in het middensegment
Wooncoöperaties kunnen een vergeten deel van de woningmarkt gaan bedienen: goede huurwoningen in het middensegment. Een groeiende groep starters, jonge gezinnen en werknemers uit de (semi-)publieke sector (leerkrachten, verplegend personeel, etc) kan in steden geen geschikte en betaalbare woonruimte vinden.

Deze middenhuurders vallen (met name in steden) tussen de wal en het schip, omdat ze niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en dure vrije sector huurwoningen niet kunnen betalen. Door toekomstige bewoners te verenigen en het starten van een wooncoöperatie te vereenvoudigen, hopen we de komende jaren samen vele duizenden goede middeldure huurwoningen te bouwen.

De wooncoöperatie als hoopvol antwoord
Het tekort aan goede middeldure woningen is niet alleen in Nederland, maar in vrijwel alle Europese steden een groeiend probleem. Het is dan ook niet gek dat wooncoöperaties van Zweden tot Spanje een hoopvol antwoord lijken op de huidige crisis op de woningmarkt.

In een aantal landen loopt de coöperatieve beweging ver voor op Nederland. In de Zwitserse stad Zürich is bijvoorbeeld 27% van de woningen in bezit van wooncoöperaties.

De gemeente Amsterdam stelde recent het ambitieuze doel dat in 2040 zo’n 10% van de woningen in de stad in bezit moeten zijn van wooncoöperaties. Een geweldig streven.

Bron: WeOwnThisPlace