Nieuws

11 energielabels gaat NVB te ver

Als de verplichting voor een definitief energielabel alleen van toepassing is bij een transactie of taxatiemoment kan het nog jaren duren voordat de koopwoningmarkt volledig is voorzien van een nieuw energielabel.
Dat schrijft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een reactie op het consultatiedocument waarin de voorgestelde wijzigingen van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen uiteen wordt gezet.
Ook denkt de NVB dat de voorgenomen uitbreiding van het aantal energielabel categorieën naar 11, de indeling voor consumenten nodeloos ingewikkeld maakt. Bij woningen is er namelijk voor gekozen extra labelklassen toe te voegen, om nieuwbouw en zeer energiezuinige woningen beter te kunnen onderscheiden. Het advies van de NVB aan de minister is dan dan ook om het aantal labels te beperken. NVB: “Een categorisering van A+, A t/m G is voor de consument begrijpelijker dan de huidige energielabels waarbij label A++++ het meest energiezuinige label is.”
Meer realistische berekening
In de voorstellen moet het label vanaf 2020 door een fysieke meting worden vastgesteld door een gecertificeerd taxateur of energieprestatie-adviseur met voldoende kennis van de nieuwe methodiek. De NVB is voorstander van die nieuwe bepalingsmethodiek en energieprestatie-indicator, omdat dit een nauwkeurigere en daarmee een meer realistische berekening van de energieprestatie voor een gebouw mogelijk gemaakt. Tegelijkertijd plaatsen de banken vraagtekens bij de complexiteit van de labelcategorieën – mede door de uitbreiding van het aantal energielabels – en bij de overgang naar de nieuwe methodiek. Ook de kosten die gepaard gaan met een fysieke opmeting vormen volgens de NVB mogelijk een belemmering voor zittende huiseigenaren om een nieuw label aan te vragen.

Bron: Infinance

Open chat